Projekt powstał we współpracy z pracownią projektową JSPS.

Copyright © Rosh Interiors 2018