Projekt mojego autorstwa, powstały we współpracy z biurem Sary Botty.

Copyright © Rosh Interiors 2018