Projekt mojego autorstwa powstały we współpracy z biurem JSPS.

Copyright © Rosh Interiors 2018